LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 9-2020

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 9-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 09/2020

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách phải đóng lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản (200.000 đồng/môn) trước ngày 15/09/2020.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 09-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 09-2020

Thông báo về việc tố chức kỳ thi phụ

Thông báo về việc tố chức kỳ thi phụ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

Họp mặt 20/11

Nụ cười sinh viên

Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2018

×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinhmut@gmail.com Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển