Hội đồng cố vấn                                                                                                                                            

NGND. Thiếu Tướng. GS. TS. TRƯƠNG GIANG LONG
Chủ tịch Hội đồng Cố vấn
(Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện chính trị công an nhân dân)