Thông báo Lịch thi kỳ thi phụ các môn thực hành

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN THỰC HÀNH
DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY VÀ SINH VIÊN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC
           
Thứ Ngày Thời gian Môn Thi Lớp
Ba 10/07/2018 08h00 TH Hóa Dược 1 ( Nhóm 1) 0114111
08h00 TH Hóa Dược 1 ( Nhóm 3) 0114112
13h00 TH Hóa Dược 1 ( Nhóm 2) 0114111
13h00 TH Hóa Dược 1 ( Nhóm 4) 0114112
Sáu 13/07/2018 17h00 TH Bào Chế Và Sinh Dược Học 0115133
           
Chú ý: Sinh viên đi thi phải có mặt ở phòng thi trước 30 phút
1
Bạn cần hỗ trợ?