Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

Thông báo Lịch thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2018

                     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                LỊCH THI TIN HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

NGÀY THI

CA THI

GIỜ THI

MÔN THI

14/07/2018

Ca 1

13h00

Làm thủ tục dự thi

13h15

Gọi thí sinh vào phòng thi

13h30

Bắt đầu làm bài

15h00

Hết thời gian làm bài

Ca 2

15h05

Làm thủ tục dự thi

15h15

Gọi thí sinh vào phòng thi

15h30

Bắt đầu làm bài

17h00

Hết thời gian làm bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

  • Thí sinh hoàn thành học phí trước ngày 13/07/2018
  • Thí sinh đi thi mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên.
  • Thí sinh đi dự thi phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách thí sinh tại theo từng phòng thi, ca thi

STT

Số báo
 danh

Họ đệm

Tên

Phái

Ngày sinh

Nơi sinh

Mã SV

Phòng thi

 Ca thi

1

182001

Nguyễn Phạm Tuấn

An

Nam

04/08/1990

Hậu Giang

0115130003

1

ca 1

2

182002

Nguyễn Thị Kim

Anh

Nữ

04/01/1986

Kiên Giang

0115130005

1

ca 1

3

182003

Phạm Minh

Anh

Nam

26/02/1987

Lâm Đồng

0115130007

1

ca 1

4

182004

Nguyễn Hoàng

Ân

Nam

09/12/1992

Đồng Nai

0115130790

1

ca 1

5

182005

Lê Thành

Bắc

Nam

26/02/1984

Bình Phước

0115130011

1

ca 1

6

182006

Chu Thị Ngọc

Bích

Nữ

17/09/1992

Lâm Đồng

0115130015

1

ca 1

7

182007

Nguyễn Ngọc

Bích

Nữ

20/02/1974

TP. Hồ Chí Minh

0115130014

1

ca 1

8

182008

Nguyễn Quốc

Biên

Nam

25/08/1972

Bình Dương

0115130017

1

ca 1

9

182009

Lê Thị

Chanh

Nữ

02/04/1986

TP. Hồ Chí Minh

0115130019

1

ca 1

10

182010

Hồ Mỹ

Dung

Nữ

19/05/1983

Bình Dương

0115130035

1

ca 1

11

182011

Phan Thị

Dung

Nữ

04/09/1991

Quảng Nam

0115130037

1

ca 1

12

182012

Đỗ Viết

Dũng

Nam

13/06/1982

Thanh Hóa

0115130040

1

ca 1

13

182013

Võ Thị Thùy

Dương

Nữ

20/02/1985

Đồng Tháp

0115130043

1

ca 1

14

182014

Lê Quốc

Điền

Nam

13/06/1976

Khánh Hòa

0115130030

1

ca 1

15

182015

Nguyễn Phúc

Hải

Nam

03/03/1973

TP. Hồ Chí Minh

0115130052

1

ca 1

16

182016

Trần Hồng

Hải

Nam

02/02/1992

Đồng Nai

0115130051

1

ca 1

17

182017

Nguyễn Thị

Hành

Nữ

18/07/1983

Đồng Nai

0115130059

1

ca 1

18

182018

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

09/03/1980

TP. Hồ Chí Minh

0115130440

1

ca 1

19

182019

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

19/06/1987

Long An

0115130058

1

ca 1

20

182020

Vi Thị

Hiền

Nữ

20/06/1992

Đồng Nai

0115130065

1

ca 1

21

182021

Nguyễn Thị

Hoài

Nữ

06/04/1993

Hà Tĩnh

0115130073

1

ca 1

22

182022

Nguyễn Thị Kim

Hoàn

Nữ

20/04/1990

TP. Hồ Chí Minh

0115130074

1

ca 1

23

182023

Nguyễn Thị Xuân

Hoàng

Nữ

19/09/1986

Long An

0115130075

1

ca 1

24

182024

Nguyễn Ngọc

Hối

Nam

12/10/1964

Đồng Nai

0115130079

1

ca 1

25

182025

Hoàng Thị

Huệ

Nữ

02/05/1985

TP. Hồ Chí Minh

0115130082

1

ca 1

26

182026

Nguyễn Thị Kim

Huệ

Nữ

18/06/1983

Đồng Nai

0115130084

1

ca 1

27

182027

Nguyễn Thị

Huyền

Nữ

29/08/1983

Đồng Nai

0115130099

1

ca 1

28

182028

Phạm Thị

Hương

Nữ

27/10/1982

Đắk Lắk

0115130092

1

ca 1

29

182029

Trần Thị

Hương

Nữ

17/06/1987

Bình Phước

0115130089

1

ca 1

30

182030

Phạm Thị

Hường

Nữ

03/10/1990

Đồng Nai

0115130098

1

ca 1

31

182031

Đinh Thị

Lan

Nữ

03/10/1979

Hà Nam

0115130109

1

ca 1

32

182032

Ngô Thị Phương

Lan

Nữ

01/01/1988

Đồng Tháp

0115130107

1

ca 1

33

182033

Trương Thị Thanh

Lâm

Nữ

20/10/1984

Khánh Hòa

0115130106

1

ca 1

34

182034

Nguyễn Phương

Linh

Nam

08/10/1980

Khánh Hòa

0115130111

1

ca 1

35

182035

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

Nữ

02/04/1971

Khánh Hòa

0115130113

1

ca 1

36

182036

Trịnh Mỹ

Linh

Nữ

29/09/1985

Đồng Nai

0115130112

1

ca 1

37

182037

Nguyễn Thị

Lĩnh

Nữ

02/10/1973

TP. Hồ Chí Minh

0115130115

1

ca 1

38

182038

Nguyễn Thị Phượng

Loan

Nữ

03/09/1986

Bình Dương

0115130116

1

ca 1

39

182039

Trần Đình Vân

Long

Nam

27/02/1978

Đồng Nai

0115130117

1

ca 1

1

182040

Nguyễn Thị Hà

Luận

Nữ

22/12/1960

Bình Dương

0115130119

2

ca 1

2

182041

Trần Thị Phương

Ly

Nữ

06/04/1992

Đồng Nai

0115130120

2

ca 1

3

182042

Lê Thị Thanh

Mai

Nữ

25/07/1982

Bình Phước

0115130124

2

ca 1

4

182043

Nguyễn Thị Tuyết

Mai

Nữ

10/02/1991

Đồng Nai

0115130123

2

ca 1

5

182044

Vũ Thị

Miền

Nữ

15/09/1989

Đắk Lắk

0115130125

2

ca 1

6

182045

Trần Thanh

Minh

Nam

11/09/1973

Quảng Ngãi

0115130127

2

ca 1

7

182046

Cao Thị Như

Nữ

13/11/1988

TP. Hồ Chí Minh

0115130130

2

ca 1

8

182047

Lý Diệp

Mùi

Nữ

12/04/1962

Cao Bằng

0115130131

2

ca 1

9

182048

Phan Nguyên

My

Nữ

09/09/1991

TP. Hồ Chí Minh

0115130134

2

ca 1

10

182049

Đàm Phú

Nam

Nam

03/03/1985

Tây Ninh

0115130136

2

ca 1

11

182050

Tạ Thị

Ninh

Nữ

06/06/1980

TP. Hồ Chí Minh

0115130170

2

ca 1

12

182051

Nguyễn Thị Quỳnh

Nga

Nữ

21/09/1985

TP. Hồ Chí Minh

0115130138

2

ca 1

13

182052

Trần Thị Mỹ

Ngân

Nữ

12/02/1992

Đồng Nai

0115130145

2

ca 1

14

182053

Huỳnh Ngô Bảo

Ngọc

Nữ

18/12/1975

TP. Hồ Chí Minh

0115130149

2

ca 1

15

182054

Phạm Thanh

Ngọc

Nam

10/03/1988

Trà Vinh

0115130150

2

ca 1

16

182055

Vũ Thị Bích

Ngọc

Nữ

30/05/1984

Bình Phước

0115130147

2

ca 1

17

182056

Bùi Thị Hồng

Nhung

Nữ

11/06/1990

Đồng Nai

0115130168

2

ca 1

18

182057

Hoàng Thị

Nhung

Nữ

04/05/1974

Bình Dương

0115130163

2

ca 1

19

182058

Ngô Yến

Nhung

Nữ

01/06/1990

Cà Mau

0115130166

2

ca 1

20

182059

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

Nữ

31/01/1990

Long An

0115130165

2

ca 1

21

182060

Trần Thị Hồng

Nhung

Nữ

23/02/1983

Đồng Nai

0115130162

2

ca 1

22

182061

Lê Thị Minh

Nhựt

Nữ

14/10/1973

Khánh Hòa

0115130169

2

ca 1

23

182062

Đặng Thị Ngọc

Oanh

Nữ

30/03/1961

Lâm Đồng

0115130172

2

ca 1

24

182063

Bùi Thanh

Phong

Nam

14/06/1988

Long An

0115130173

2

ca 1

25

182064

Bùi Thị Ngọc

Phúc

Nữ

06/12/1990

TP. Hồ Chí Minh

0115130175

2

ca 1

26

182065

Đỗ Thị

Phương

Nữ

02/12/1991

Bình Dương

0115130179

2

ca 1

27

182066

Hà Thị Thảo

Phương

Nữ

20/09/1990

Đắk Lắk

0115130180

2

ca 1

28

182067

Lê Văn

Sang

Nam

19/04/1991

Bình Phước

0115110068

2

ca 1

29

182068

Nguyễn Thị

Sương

Nữ

18/06/1978

Bình Dương

0115130189

2

ca 1

30

182069

Phạm Minh

Tân

Nam

21/09/1985

Đồng Tháp

0115130191

2

ca 1

31

182070

Võ Thị Thủy

Tiên

Nữ

03/09/1990

Long An

0115130791

2

ca 1

32

182071

Đặng Văn

Tiến

Nam

18/11/1979

TP. Hồ Chí Minh

0115130253

2

ca 1

33

182072

Hoàng Văn

Tiến

Nam

20/03/1980

Bắc Giang

0115130252

2

ca 1

34

182073

Phan Thị

Tình

Nữ

15/03/1985

Hà Tĩnh

0115130255

2

ca 1

35

182074

Nguyễn Quốc

Toàn

Nam

20/11/1987

Trà Vinh

0115130258

2

ca 1

36

182075

Trần Thái

Tôn

Nam

25/01/1984

Kiên Giang

0115130259

2

ca 1

37

182076

Nguyễn Thị Bích

Tùng

Nữ

13/01/1989

Quảng Ngãi

0115130288

2

ca 1

38

182077

Tống Thị Ngọc

Tuyền

Nữ

08/09/1992

Đồng Tháp

0115130294

2

ca 1

39

182078

Hoàng Thị

Tuyết

Nữ

22/04/1977

Bình Dương

0115130296

2

ca 1

1

182079

Đinh Kim

Tường

Nữ

15/04/1990

Long An

0115130289

2

ca 2

2

182080

Phan Thị

Thạch

Nữ

20/12/1983

Quảng Ngãi

0115130193

2

ca 2

3

182081

Châu Huỳnh Thiên

Thanh

Nữ

20/11/1989

Đồng Tháp

0115130196

2

ca 2

4

182082

Nguyễn Bá

Thanh

Nam

17/08/1987

Lâm Đồng

0115130197

2

ca 2

5

182083

Nguyễn Hữu

Thanh

Nam

31/12/1987

Lâm Đồng

0115130198

2

ca 2

6

182084

Ức Xuân

Thanh

Nữ

01/11/1985

Ninh Thuận

0115130199

2

ca 2

7

182085

Đỗ Hữu

Thành

Nam

17/12/1980

Khánh Hòa

0115130202

2

ca 2

8

182086

Tạ Minh

Thành

Nam

06/03/1988

TP. Hồ Chí Minh

0115130201

2

ca 2

9

182087

Trương Nguyễn Xuân

Thao

Nữ

26/02/1992

TP. Hồ Chí Minh

0115130204

2

ca 2

10

182088

Sú Hoàng Phương

Thảo

Nữ

08/09/1991

Đồng Nai

0115130207

2

ca 2

11

182089

Trần Thị Diễm

Thoa

Nữ

15/11/1983

Khánh Hòa

0115130219

2

ca 2

12

182090

Trần Văn

Thỏa

Nam

29/08/1991

Đồng Nai

0115130220

2

ca 2

13

182091

Nguyễn Thị

Thơm

Nữ

11/11/1975

TP. Hồ Chí Minh

0115130221

2

ca 2

14

182092

Hoàng Thị

Thu

Nữ

04/08/1968

Bình Dương

0115130225

2

ca 2

15

182093

Mai Thị

Thu

Nữ

20/09/1990

Đắk Lắk

0115130229

2

ca 2

16

182094

Nguyễn Thị Rượu

Thu

Nữ

04/05/1984

Bình Phước

0115130226

2

ca 2

17

182095

Trịnh Thị

Thu

Nữ

02/08/1990

Bình Phước

0115130227

2

ca 2

18

182096

Võ Đình

Thuận

Nam

08/04/1971

Quảng Ngãi

0115130233

2

ca 2

19

182097

Hà Thị Thu

Thủy

Nữ

02/12/1975

TP. Hồ Chí Minh

0115130245

2

ca 2

20

182098

Huỳnh Thị Nhược

Thủy

Nữ

16/07/1969

Lâm Đồng

0115130242

2

ca 2

21

182099

Trương Thị

Thúy

Nữ

31/12/1988

Đồng Nai

0115130240

2

ca 2

22

182100

Vũ Thị

Thuyết

Nữ

01/11/1991

Hà Giang

0115130249

2

ca 2

23

182101

Bùi Thị Minh

Thương

Nữ

07/02/1990

Đồng Nai

0115130234

2

ca 2

24

182102

Phạm Thị

Thương

Nữ

03/02/1983

 

0115130235

2

ca 2

25

182103

Nguyễn Thu

Trang

Nữ

02/08/1979

TP. Hồ Chí Minh

0115130261

2

ca 2

26

182104

Tôn Nguyễn Phương

Trang

Nữ

09/10/1985

Đồng Nai

0115130268

2

ca 2

27

182105

Nguyễn Thị Thu

Triều

Nữ

05/05/1986

Đồng Nai

0115130271

2

ca 2

28

182106

Huỳnh Thị 

Trúc

Nữ

08/01/1980

Quảng Ngãi

0115130273

2

ca 2

29

182107

Ngô Hoàng Bảo

Trung

Nam

12/05/1992

TP. Hồ Chí Minh

0115130276

2

ca 2

30

182108

Nguyễn Thành

Trung

Nam

01/11/1985

TP. Hồ Chí Minh

0115130275

2

ca 2

31

182109

Nguyễn Hữu Tường

Uyên

Nữ

07/02/1992

Đồng Tháp

0115130299

2

ca 2

32

182110

Nguyễn Thị Cẩm

Vân

Nữ

09/01/1981

Lâm Đồng

0115130305

2

ca 2

33

182111

Đặng Quang

Vinh

Nam

05/10/1965

TP. Hồ Chí Minh

0115130307

2

ca 2

34

182112

Dương Xuân

Vịnh

Nam

05/10/1966

 

0115130308

2

ca 2

35

182113

Ngô Thị Hiền

Vương

Nữ

16/06/1989

Gia Lai

0115130311

2

ca 2

36

182114

Vũ Văn

Vương

Nam

09/05/1985

Đồng Nai

0115130322

2

ca 2

37

182115

Bùi Thị Hải

Yến

Nữ

01/11/1986

TP. Hồ Chí Minh

0115130314

2

ca 2

38

182116

Huỳnh Thị Kim

Yến

Nữ

01/01/1991

Bình Phước

0115130315

2

ca 2

39

182117

Trần Thị Ngọc

Yến

Nữ

20/11/1988

Lâm Đồng

0115130318

2

ca 2

 

1
Bạn cần hỗ trợ?