Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

Thông báo Về việc tổ chức khóa học và sát hạch chuẩn đầu ra Tin học năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

       Số:   33   /TB-ĐHCNMĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Đồng Nai, ngày 10 tháng 07  năm 2018

 

                                               THÔNG BÁO

          Về việc tổ chức khóa học và sát hạch chuẩn đầu ra Tin học năm 2018

  

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp của sinh viên toàn trường,

Nhà trường thông báo tổ chức khóa học và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học năm 2018 như sau:

1. Đối tượng

- Tất cả các sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

2. Điều kiện

Sinh viên đăng ký và đóng học phí đúng quy định.

3. Số lượng đăng ký dự kiến

Số lượng đăng ký dự thi tối đa là: 160 thí sinh

4. Lệ phí học, thi, tài liệu: 2.100.000 đồng

5. Trình độ học và thi sách hạch: Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, đáp ứng “Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT” theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

6. Quy trình đăng ký học và thi sát hạch

Bước 1: Thí sinh đóng học phí, lệ phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính  (Khu A1 – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông)

Lưu ý:  +Thí sinh có trách nhiệm giữ biên lai đóng học phí để làm các thủ tục đăng ký dự thi tiếp theo.

+ Mẫu phiếu đăng ký sinh viên có thể tải trên Cổng thông tin sinh viên.

Bước 2: Thí sinh đăng ký lớp và nhận giáo trình tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Khu U – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông).

Khi đến đăng ký, sinh viên mang theo biên lai đóng học phí, phiếu đăng ký học theo mẫu của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phát hành, có dán ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, ghi rõ họ tên, mã sinh viên ở mặt sau ảnh.

Thời hạn đăng ký: tính từ ngày 10/07/2018 đến hết ngày 27/07/2018.

Bước 3: Sau khi Trung tâm thông báo Danh sách thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch trên cổn thông tin: sinhvien.mut.edu.vn,  thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Mã SV, Họ và tên, Phái, Ngày sinh, Nơi sinh,.... ).

Nếu thí sinh có thắc mắc xin phản hồi về Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin họchoặc theo số điện thoại, zalo: 0907.660.791 (Cô Hà); 0902.833.553 (Thầy Ninh)  trước ngày thi 7 ngày. Hết thời hạn thắc mắc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

 

 

7. Thời gian và các lớp học dự kiến:

Lớp

Sĩ số

Số tiết

Buổi học

Giờ học

Thứ

Ghi chú

THB006

40

90

Sáng – chiều

8h00 - 11h00

13h30 - 16h00

Thứ  3, 4

 

THB007

40

90

Sáng – chiều

8h00 - 11h00

13h30 - 16h00

Thứ  5, 6

 

THB008

40

90

Sáng - chiều

8h00 - 11h00

13h30 - 16h00

Thứ 7

 

THB009

40

90

Sáng - chiều

8h00 - 11h00

13h30 - 16h00

CN

 

 Lưu ý: Sinh viên các lớp có thể lập nhóm học và chọn giờ học phù hợp với lịch học của lớp.

8. Hình thức thi

- Thí sinh thi thực hành trực tiếp tại phòng máy vi tính

- Vị trí lưu bài thi theo yêu cầu của đề thi.

9. Thời gian làm bài và Lịch thi dự kiến

- Thời gian làm bài thi: 90 phút.

- Lịch thi dự kiến: 08/09/2018

10. Địa điểm học và thi sát hạch

- Phòng CNTT-01, Phòng CNTT-02: Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Nút giao đường cao tốc - quốc lộ 01A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

 

Nơi nhận:

- Ban Website;

- Lưu: TC-HC; THNN.

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kỳ) 

NGND.Thiếu tướng. GS.TS.

Trương Giang Long

 

1
Bạn cần hỗ trợ?