TIN NỔI BẬT

Tuổi trẻ Đồng Nai vì môi trường xanh lần 03 và Hội thi thiết kế thời trang từ các vật phế thải với chủ đề " VẺ ĐẸP HỒI SINH"

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai phối hợp cung Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Đồng Nai vì môi trường xanh lần 03 và Hội thi thiết kế thời trang từ các vật phế thải với chủ đề " VẺ ĐẸP HỒI SINH"

Previous1Next