TIN NỔI BẬT

BỔ NHIỆM TRƯỞNG KHOA LUẬT KINH TẾ

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ luật học Nguyễn Mạnh Bình giữ chức vụ Trưởng khoa Luật Kinh tế.

Previous1Next