VỀ VIỆC KẾT THÚC THỜI GIAN Ở KÝ TÚC XÁ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 VÀ ĐĂNG KÝ Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2018-2019

  Căn cứ lịch nghỉ hè của Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông, sinh viên nghỉ hè từ ngày 15/07/2018 đến ngày 13/08/2018. Ban Quản lý Ký túc xá (KTX) thông báo đến toàn thể sinh viên nội trú KTX, như sau: