Tặng quà cho học sinh các trường THPT thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của bão số 12