CÁC KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ

SINH VIÊN NHỚ ĐEM THEO CMND HOẶC THẺ SINH VIÊN ĐẾN TRUNG TÂM NHẬN CHỨNG CHỈ.

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIẾNG ANH CĐR NGÀY 03/10/2020

SINH VIÊN KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ BÁO VỀ TRUNG TÂM TRƯỚC NGÀY 23/09/2020

THÔNG BÁO KHẢI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG ANH CĐR VÀO THÁNG 9 NĂM 2020

SINH VIÊN CÒN CHƯA ĐĂNG KÍ HỌC LIÊN HỆ GẤP VỀ TRUNG TÂM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

THÔNG BÁO LỊCH THI TIẾNG ANH CĐR DỰ KIÊN NGÀY 03/10/2020

SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN ĐĂNG KÍ THI LIÊN HỆ GẤP VỀ TRUNG TÂM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NGÀY 24/07/2020

SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC GÌ LIÊN HỆ VỀ TRUNG TÂM TRƯỚC NGÀY 15/08/2020

KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH NGÀY 10/08/2020

SINH VIÊN CÓ THẮC MẮC GÌ LIÊN HỆ VỀ TRUNG TÂM TRƯỚC NGÀY 15/08/2020

×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinhmut@gmail.com Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển