Hành trình “Sinh viên 5 tốt với biển đảo quê hương 2018”

Hành trình “Sinh viên 5 tốt với biển đảo quê hương 2018” do Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 31-5 đến 02-6 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Đại diện Đoàn trường Đại học Công nghệ Miền Đông Đ/c Trần Hoàng Em - Phó Bí thư Đoàn trường tham gia chương trình với nhiều nội dung ý nghĩa và thiết thực gồm chuỗi các hoạt động như sau:

 Diễn đàn “Sinh viên 5 tốt” năm 2018


 Teambuilding “Chúng tôi là Sinh viên 5 tốt”


 Trao tặng các nguồn lực: Cờ Tổ quốc, 3 phòng đọc sách, 1850 đầu sách, 1200 cuốn tập, 1000 cây viết với tổng trị giá hơn 115 triệu đồng.

 


Qua chương trình, Hội Sinh viên mong muốn khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương, lòng yêu nước, niềm tin và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền các vùng biên giới, hải đảo của Tổ Quốc. Không chỉ nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tin và ý thức trách nhiệm bảo vệ biển đảo cho sinh viên, mà còn lan tỏa thông điệp khởi nghiệp từ biển, phát triển kinh tế vững mạnh của lực lượng tri thức trẻ, đem tinh hoa kiến thức thế giới về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền Đất nước.