TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 KHỐI THI ĐUA 15

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 KHỐI THI ĐUA 15

Ngày 17 tháng 07 năm 2019, với cương vị là khối phó khối thi đua 15, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua 15.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai, Ban Giám hiệu và cán bộ chuyên trách thi đua của 13 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong 06 tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng đã đánh giá cao phong tào thi đua yêu nước của khối. Đồng thời, đồng chí còn dành lời khen cho công tác chuẩn bị hội nghị chu đáo, đúng quy định của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Một số hình ảnh đáng chú ý của Hội nghị:

 

                          

                          

                                                                                                Phòng Tổ chức – Hành chính