Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức lễ kỷ niệm 30/04- 1/05 và Công bố Hiệu trưởng mới

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông tổ chức lễ kỷ niệm 30/04 - 01/5 và Công bố Hiệu trưởng mới
 
 

 
Nguồn www.nhandan.com.vn
Tải file đính kèm:
1
Bạn cần hỗ trợ?