Tặng quà cho học sinh các trường THPT thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của bão số 12

Cơn bão số 12 năm 2017 đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh miền Trung.