GƯƠNG SÁNG NGƯỜI LÀM KHOA HỌC

Luôn sống và làm việc hết mình cùng với sự trách nhiệm và niềm đam mê, hơn 40 năm qua không ngày nào ông dừng được sự nhiệt huyết của bản thân với các vấn đề của xã hội, đất nước.