PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
0913.518.522
tranhoangem1993@gmail.com

Giới thiệu

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN

                                                                                                                               Đại tá. ThS. Nguyễn Hữu Chỉnh

                                                                 Phó trưởng phòng phụ trách phòng

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (CTCT-QLSV) là đơn vị chuyên môn “tích hợp” quản lý các vấn đề học tập, hoạt động và nhiều nhiệm vụ khác nhau phục vụ việc quản lý sinh viên để và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ có đức có tài phục vụ cho xã hội.

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Chi bộ nhà trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho giảng viên, cán bộ công nhân viên và sinh viên toàn trường trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực đã nêu cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng phát triển trường; Quản lý sinh viên toàn trường.

1. Về công tác chính trị tư tưởng

- Xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch hoạt động, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chủ động phối hợp với các tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS, đảm bảo hoạt động phục vụ tích cực cho nhiệm vụ của nhà trường, của Đảng và Nhà nước;

- Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự chính sách, tổ chức các loại hình sinh hoạt, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, hoài bão và nếp sống văn hóa cho sinh viên trong trường;

- Khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác giáo dục, khánh tiết, lễ hội và các đợt sinh hoạt phong trào;

- Chủ động và phối hợp với các phòng, khoa trong công tác sinh viên; kết hợp với Đoàn TNCS, tổ chức, quản lý đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất những biện pháp kịp thời để xử lý.

2. Về công tác quản lý sinh viên:

- Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính sách, chế độ cho sinh viên; tổ chức hướng dẫn giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên về quy chế đào tạo, chế độ chính sách, những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường đối với sinh viên. Định kỳ tổ chức các buổi đối thoại tiếp xúc giữa Ban Giám hiệu đối với sinh viên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức tuần công tác sinh viên theo chỉ đạo của Bộ GD- ĐT, BGH, HĐQT và các vấn đề liên quan đến các phòng, khoa, trung tâm.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, nội quy nhà trường đối với sinh viên và đề xuất các biện pháp xử lý;

- Tổ chức chấm điểm rèn luyện cho sinh viên toàn trường và gửi kết quả điểm về Phòng ĐT theo quy định;

- Thường trực Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách, miễn giảm học phí... cho sinh viên.

- Phụ trách xác nhận các giấy tờ liên quan đến sinh viên như sau:

+ Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng.

+ Chứng nhận xin hoãn nghĩa vụ quân sự.

+ Giấy giới thiệu sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học.

+ Giấy xác nhận là sinh viên trường (dùng để bổ túc hồ sơ).

+ Đơn xin miễn giảm học phí.

3. Công tác thi đua, khen thưởng đối với sinh viên

Chuẩn bị hồ sơ và là Thường trực của HĐTĐKT-KL của nhà trường về công tác sinh viên.

4. Công tác phối hợp

- Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất những biện pháp kịp thời để xử lý;

- Phối hợp với Đoàn TNCS, Hội SV tổ chức các hoạt động phong trào văn - thể - mỹ, tổ chức thi sinh viên thanh lịch; các hoạt động văn hóa -xã hội, hoạt động giao lưu và các hoạt động phục vụ công tác chính trị của trường; Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như Mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, tặng nhà nhân ái.

 Đề xuất Ban cán sự tạm thời và công nhận Ban cán sự các lớp sau khi được bầu chọn. Tham gia ý kiến việc giới thiệu, đề xuất nhân sự vào BCH Đoàn trường.

 Hỗ trợ Phòng TCKH đôn đốc sinh viên đóng học phí và kiến nghị xử lý và xét kỷ luật những trường hợp vi phạm và hỗ trợ các đơn vị có liên quan.

Trong năm qua, việc hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, HĐQT, BGH, BCH Công đoàn trường;sự phối kết hợp của các đơn vị khoa, phòng, trung tâm, công đoàn, BCH Đoàn trường, giảng viên, cán bộ công nhân viên và toàn thể sinh viên đã giúp cho Phòng CTCT- QLSV hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

ThS. Nguyễn Hữu Chỉnh, Phó trưởng phòng phụ trách phòng (ở giữa) cùng các cán bộ của phòng.

Sinh viên Đại học Công nghệ Miền Đông với Phong trào Biển đảo Việt Nam.