Phòng Quản lý Sau Đại học, Nghiên cứu KH & HTQT

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
0913128866
huythanhbdn@gmail.com

Giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC-

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học- Nghiên cứu khoa học và Quan hệ Quốc tế (QLĐTSĐH-NCKH-QHQT) là đơn vị được thành lập gần như sau cùng trong cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường. Với vai trò và chức năng quan trọng trong việc phát triển chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phòng QLĐTSĐH- NCKH-QHQT xác định nhiệm vụ tham mưu cho nhà trường xây dựng chiến lược, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức các hoạt động trao đổi, liên kết, phối hợp với các trường đại học, các tổ chức khoa học, giáo dục, kinh tế của các quốc gia trên thế giới nhằm đẩy mạnh việc xây dựng vị thế nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong những năm gần đây và tương lai.

Có thể nói, trong quá trình phát triển nhà trường, công tác đào tạo sau đại học đã từng bước phát triển. Trong những năm đầu tiên thành lập, trường đã liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đào tạo một lớp cao học kinh tế với số lượng 68 học viên. Đến năm 2018, nhà trường đã tổ chức liên kết với các trường đại học trong khu vực và học viện trong nước mở một số lớp cao học đào tạo thạc sĩ các ngành kinh tế luật với số lượng 86 học viên. Trong thời gian ngắn hạn sắp tới, nhà trường sẽ hoàn chỉnh các điều kiện để tiếp tục mở thêm đào tạo thạc sĩ ngành dược học, ngành luật, ngành ngôn ngữ Anh và các ngành kinh tế đồng thời thực hiện việc liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành kinh tế và kỹ thuật.

5 năm qua, đối với công tác nghiên cứu khoa học, một số cán bộ quản lý và giảng viên của trường đã có nhiều công trình hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp ngành.

Do thời gian phát triển nhà trường còn trong giai đoạn xây dựng nền tảng ổn định về quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhà trường và Phòng QLĐTSĐH-NCKH-QHQT tập trung vào việc xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng ổn định nền nếp hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của trường, đồng thời tập trung nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại, gắn bó chặt chẽ với nhu cầu thực tế kinh tế, xã hội, gắn với các quy trình công nghệ của doanh nghiệp. Song song với nhiệm vụ ổn định công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhà trường tiếp tục định hướng việc tham gia và thực hiện các đề tài về kỹ thuật, đề tài xã hội đồng thời có được những kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ, ứng dụng trong các ngành kinh tế -xã hội của tỉnh Đồng Nai và cả nước.

Công tác quan hệ quốc tế trong những năm cuối quá trình phát triển 5 năm của nhà trường đã có những khởi sắc. Nhà trường đã tổ chức được việc ký kết hợp tác với một số trường đại học và trung tâm, doanh nghiệp quốc tế như trường Đại học Masan, Đại học Jeju (Hàn quốc), trường Đại học Cheng Shiu (Đài Loan), Tập đoàn Samsung (Hàn quốc), một số tổ chức đào tạo nhân lực của Nhật Bản về hợp tác đào tạo thực hành cho nhân lực các ngành nghề, nghiên cứu khoa học ứng dụng, liên kết đào tạo theo các hình thức tại trường và các tổ chức ngoài nước, trao đổi văn hóa Việt Hàn... Trong thời gian tới, với chiến lược phát triển nhà trường theo hướng hiện đại, hòa nhập với quốc tế, nhà trường nói chung và phòng QLĐTSĐH-NCKH-QHQT tiếp tục tăng cường quan hệ quốc tế với chủ trương thiết thực, đáp ứng mục tiêu đào tạo chất lượng kỹ thuật cao và đúng quy định của Nhà nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của nhà trường, để phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, phòng QLĐTSĐH-NCKH-QHQT, tiếp tục có những giải pháp cụ thể về tham mưu, đề xuất với nhà trường về Chiến lược phát triển bền vững đào tạo sau đại học, nghiên cứu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ; nghiên cứu lựa chọn mô hình đào tạo tiên tiến, phù hợp các ngành nghề đào tạo và áp dụng đối với trường. Bên cạnh đó, phòng sẽ tiếp tục hoàn thiện và tham mưu thực hiện các quy định về nghiên cứu khoa học và công nghệ. Mặt khác, tích cực nghiên cứu, tham mưu những giải pháp đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm đưa công tác nghiên cứu khoa học thành một việc làm quan trọng thường xuyên trong hoạt động của nhà trường.

GS.TS. Trương Giang Long, Hiệu trưởng Trường ĐHMĐ (bên trái) và PGS.TS Bùi Nguyên Khánh, PGĐ Học viện Khoa học xã hội (bên phải) khen thưởng 2 sinh viên đạt thành tích

Đoàn đại biểu Đại học Masan Hàn Quốc tham quan cơ sở vật chất của Trường ĐHCNMĐ

Trong giai đoạn tới, đối với công tác quan hệ quốc tế, Phòng sẽ xây dựng và tham mưu lãnh đạo nhà trường chiến lược phát triển đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, từ đó lập kế hoạch cụ thể hàng năm về nghiên cứu khoa học, hợp tác, liên kết, trao đổi quốc tế về đào tạo trình độ đại học và sau đại học; tìm kiếm những đối tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao phù hợp./.