KHOA DƯỢC

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516)259666
khoaduoc.mut@gmail.com

Từ điển chuyên dùng

Danh sách các từ điển chuyên dùng ngành Y - Dược:

1/ Từ điển chuyên dùng ngành Y - Dược

http://dictionary.reference.com/

2/ Từ điển chuyên dùng ngành Y - Dược

http://www.ipl.org/

3/ Từ điển Oxford

https://www.oxforddictionaries.com/

4/ Website tra cứu thuốc và dụng cụ cho cộng đồng

https://www.drugbank.vn/