Quyết định công nhận trúng tuyển và nhập học các ngành Đại học Liên thông chính quy

 

- Đại học Liên thông chính quy, năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)
- Đại học Liên thông chính quy, năm 2016 (Xem chi tiết tại đây)
- Đại học Liên thông chính quy, năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)