Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 1 NGÀY 18/04/2020

 

             DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA

                                       ĐỢT 1 NGÀY 18/04/2020 (DỰ KIẾN)

Ghi chú:

- Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót, Thiếu tên trong danh sách, vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để điều chỉnh trước ngày 10/04/2020.

- Những sinh viên nào chưa có tên, vui lòng liên hệ về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sớm để được bổ sung theo đúng quy định.

SBD

MaSV

Ho

Ten

Phai

NgaySinh

NoiSinh

Phong

GioThi

CaThi

201001

0117130096

Nguyễn Thị

Anh

Nữ

17/09/1992

Nam Định

1

8 giờ 00

Ca 1

201002

0116130676

Nguyễn Thị Lan

Anh

Nữ

09/09/1994

Thanh Hóa

1

8 giờ 00

Ca 1

201003

0116110151

Vũ Đức

Anh

Nam

19/11/1998

Lâm Đồng

1

8 giờ 00

Ca 1

201004

0116131339

Trần Thị

Biên

Nữ

05/10/1986

Quảng Bình

1

8 giờ 00

Ca 1

201005

0116110077

Trần Duy

Cảnh

Nam

08/08/1996

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201006

0117130976

Nguyễn Thị Kim

Cương

Nữ

10/04/1991

Hà Tĩnh

1

8 giờ 00

Ca 1

201007

0117130284

Phan Thị

Châu

Nữ

03/11/1964

Quảng Bình

1

8 giờ 00

Ca 1

201009

0116110033

Trần Nguyễn Kim

Chi

Nữ

13/04/1998

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201008

0116130009

Phan Kiều Lan

Chi

Nữ

22/04/1967

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201010

0117130543

Vũ Thị Kim

Chi

Nữ

24/10/1994

Hải Phòng

1

8 giờ 00

Ca 1

201011

0115110246

Bùi Thị Tuyết

Chinh

Nữ

28/08/1997

Hưng Yên

1

8 giờ 00

Ca 1

201012

0115110297

Nguyễn Hồng

Chương

Nam

24/12/1992

Bến Tre

1

8 giờ 00

Ca 1

201013

0117130494

Nguyễn Thị Hồng

Diễm

Nữ

18/01/1987

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201014

0115130382

Lê Thị Thanh

Diệp

Nữ

24/03/1987

Khánh Hòa

1

8 giờ 00

Ca 1

201015

0115110138

Nguyễn Lê Huyền

Diệu

Nữ

19/11/1997

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201016

0115110142

Mai Thị Kim

Dung

Nữ

22/08/1997

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201017

0117130031

Tô Mỹ

Duy

Nam

07/07/1993

Khánh Hòa

1

8 giờ 00

Ca 1

201018

0117130012

Võ Thị Khánh

Duyên

Nữ

15/08/1993

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201020

0117130040

Vũ Thị

Duyên

Nữ

10/07/1986

Nam Định

1

8 giờ 00

Ca 1

201019

0115110321

Võ Thị Thùy

Duyên

Nữ

10/08/1996

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201021

0115110323

Đặng Hải

Dương

Nam

10/08/1990

Cần Thơ

1

8 giờ 00

Ca 1

201022

0117130975

Hoàng Thị

Đào

Nữ

10/07/1987

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201023

0116110205

Nguyễn Tứ Liễu

Điền

Nữ

11/01/1992

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201024

0117130495

Huỳnh Tấn

Đông

Nam

04/02/1992

Bình Phước

1

8 giờ 00

Ca 1

201025

0116130915

Nguyễn Thị

Gấm

Nữ

21/09/1983

Bắc Ninh

1

8 giờ 00

Ca 1

201027

0115110299

Trương Thị Thu

Nữ

20/04/1997

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201026

0117130092

Dương Huỳnh Diễm

Nữ

15/06/1991

TP.HCM

1

8 giờ 00

Ca 1

201028

0117130015

Nguyễn Thị Minh

Hằng

Nữ

19/01/1995

Ninh Thuận

1

8 giờ 00

Ca 1

201029

0117130156

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Nữ

28/10/1992

Thái Nguyên

1

8 giờ 00

Ca 1

201032

0115110156

Nguyễn Thị

Hạnh

Nữ

09/07/1997

Lâm Đồng

1

8 giờ 00

Ca 1

201031

0117130746

Nguyễn Nữ Hồng

Hạnh

Nữ

08/06/1983

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201030

0117130017

Huỳnh Bích

Hạnh

Nữ

12/06/1995

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201033

0116130108

Nguyễn Thị Mỹ

Hảo

Nữ

24/02/1993

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201034

0115110158

Phạm Phúc

Hậu

Nam

16/04/1995

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201035

0116130166

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

21/04/1983

Nghệ An

1

8 giờ 00

Ca 1

201037

0117130148

Nguyễn Văn

Hiếu

Nam

15/09/1987

Bà Rịa Vũng Tàu

1

8 giờ 00

Ca 1

201036

0117130108

Nguyễn Lê Trường

Hiếu

Nam

04/04/1995

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

8 giờ 00

Ca 1

201038

0516110063

Phạm Trung

Hiếu

Nam

07/04/1998

Đồng Nai

1

8 giờ 00

Ca 1

201039

0115130463

Trần Minh

Hoa

Nam

31/08/1984

Đăk Lăk

1

8 giờ 00

Ca 1

201040

0117130063

Trần Chí

Hóa

Nam

05/07/1980

Sông Bé

1

8 giờ 00

Ca 1

201041

0115110164

Nguyễn Thụy Ánh

Hồng

Nữ

05/07/1996

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201042

0116130381

Đỗ Thị

Huế

Nữ

29/04/1982

Thái Bình

2

8 giờ 00

Ca 1

201043

0117130136

Cao Thị

Huệ

Nữ

23/07/1983

Thái Nguyên

2

8 giờ 00

Ca 1

201044

0117130086

Lý Văn

Hùng

Nam

22/01/1994

Sông Bé

2

8 giờ 00

Ca 1

201045

0116130126

Nguyễn Hải

Hùng

Nam

07/10/1967

Cần Thơ

2

8 giờ 00

Ca 1

201048

0116130278

Phạm Thị Minh

Huyền

Nữ

28/08/1978

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201046

0117130504

Hồ Thị Mộng

Huyền

Nữ

09/07/1992

Đăk Lăk

2

8 giờ 00

Ca 1

201047

0116130020

Nguyễn Thị Kim

Huyền

Nữ

12/11/1987

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201049

0117130937

Nguyễn Thị

Huyên

Nữ

20/02/1983

Hà Nam

2

8 giờ 00

Ca 1

201050

0117130501

Chu Thị

Hường

Nữ

22/12/1992

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201051

0117130020

Đặng Thị Hoàng

Hương

Nữ

18/11/1991

Bình Định

2

8 giờ 00

Ca 1

201052

0116110128

Trần Diễm

Hương

Nữ

16/01/1991

Hải Dương

2

8 giờ 00

Ca 1

201053

0117130163

Võ Danh

Kiệt

Nam

13/12/1991

Ninh Thuận

2

8 giờ 00

Ca 1

201054

0117130036

Phạm Thị Ngọc

Kiều

Nữ

05/09/1995

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201055

0115110174

Nguyễn Vũ Hoài

Khanh

Nữ

26/07/1997

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201056

0116110171

Nguyễn Phương

Lan

Nữ

19/04/1997

Tây Ninh

2

8 giờ 00

Ca 1

201057

0117130083

Dương Thị

Lành

Nữ

11/06/1985

Hà Tĩnh

2

8 giờ 00

Ca 1

201058

0117130041

Lê Thị

Liên

Nữ

20/07/1978

Thanh Hóa

2

8 giờ 00

Ca 1

201061

0116130399

Nguyễn Lý Tấn

Linh

Nam

17/12/1991

Long An

2

8 giờ 00

Ca 1

201063

0116130191

Nguyễn Thị Trúc

Linh

Nữ

25/01/1989

Bình Định

2

8 giờ 00

Ca 1

201060

0117130569

Hồ Thị Kim

Linh

Nữ

13/08/1993

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201059

0115110183

Dương Thùy

Linh

Nữ

15/02/1997

Lâm Đồng

2

8 giờ 00

Ca 1

201062

0117130044

Nguyễn Thị Thùy

Linh

Nữ

13/08/1995

TP.HCM

2

8 giờ 00

Ca 1

201064

0117130129

Nguyễn Dương Hương

Loan

Nữ

11/08/1993

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201065

0117130102

Ngô Xuân

Lộc

Nữ

04/08/1995

Đồng Nai

2

8 giờ 00

Ca 1

201066

0117130137

Nguyễn Ngọc

Lợi

Nữ

22/11/1992

TP.HCM

2

8 giờ 00

Ca 1

201067

0117130134

Dương Thành

Nam

Nam

17/08/1990

Bình Phước

2

8 giờ 00

Ca 1

201068

0117130034

Phùng Thị

Nở

Nữ

01/05/1982

Bến Tre

2

8 giờ 00

Ca 1

201069

0117130072

Hồ Thị

Nữ

08/12/1992

Quảng Nam

2

8 giờ 00

Ca 1

201070

0117130927

Lê Thị Thanh

Ngân

Nữ

24/02/1990

Cà Mau

2

8 giờ 00

Ca 1

201071

0116110003

Nguyễn Thị Bảo

Ngân

Nữ

27/10/1997

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201072

0117130246

Giang Bích

Ngọc

Nữ

12/12/1995

Tp.HCM

3

10 giờ 00

Ca 2

201073

0116130759

Nguyễn Thanh

Nguyệt

Nữ

06/10/1973

Long An

3

10 giờ 00

Ca 2

201074

0115110201

Đặng Thị Thái

Nguyên

Nữ

06/11/1997

Bình Định

3

10 giờ 00

Ca 2

201076

0117130045

Trần Yến

Nhi

Nữ

28/12/1993

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201075

0117130016

Nguyễn Thị Lệ

Nhi

Nữ

20/10/1993

 

3

10 giờ 00

Ca 2

201077

0117130064

Nguyễn Thị Hồng

Oanh

Nữ

05/02/1995

Quảng Ngãi

3

10 giờ 00

Ca 2

201079

0116110002

Phan Thị Ngọc

Oanh

Nữ

25/03/1996

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201078

0116110119

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

11/09/1983

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201080

0116130769

Nguyễn Thanh

Phong

Nam

12/06/1984

Bà Rịa Vũng Tàu

3

10 giờ 00

Ca 2

201081

0116131150

Nguyễn Thị Thu

Phương

Nữ

14/09/1994

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201082

0117130011

Trương Tấn

Quyền

Nữ

07/02/1984

Bình Phước

3

10 giờ 00

Ca 2

201083

0115110225

Nguyễn Lê Bảo

Quyên

Nữ

26/10/1992

Khánh Hòa

3

10 giờ 00

Ca 2

201084

0117130095

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

Nữ

12/03/1991

Nam Định

3

10 giờ 00

Ca 2

201085

0115110252

Trần Như

Quỳnh

Nam

04/08/1997

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201087

0516110081

Phạm Thành

Sang

Nam

22/12/1998

Tây Ninh

3

10 giờ 00

Ca 2

201086

0117130126

Đặng Ngọc

Sang

Nam

26/06/1995

Bình Định

3

10 giờ 00

Ca 2

201088

0117130039

Nguyễn Thị

Sao

Nữ

01/08/1989

Thái Bình

3

10 giờ 00

Ca 2

201089

0116110021

Trần Mạnh

Sơn

Nam

09/11/1998

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201090

0115110229

Kiều Đắc

Tài

Nam

11/08/1997

Lâm Đồng

3

10 giờ 00

Ca 2

201091

0116130027

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Nữ

22/07/1982

Nghệ An

3

10 giờ 00

Ca 2

201092

0117130594

Nguyễn Hữu

Tân

Nam

02/02/1991

 

3

10 giờ 00

Ca 2

201094

0117130046

Nguyễn Thị

Tiên

Nữ

12/08/1995

Đăk Lăk

3

10 giờ 00

Ca 2

201093

0117130960

Đặng Thủy

Tiên

Nam

09/11/1995

 

3

10 giờ 00

Ca 2

201095

0115110273

Trần Quốc

Toản

Nam

29/07/1996

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201096

0117130104

Trần Anh

Nam

23/08/1982

Bến Tre

3

10 giờ 00

Ca 2

201097

0115130756

Phan Quốc

Tuấn

Nam

26/07/1968

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201098

0116110020

Phạm Minh

Tuân

Nam

27/04/1997

Tây Ninh

3

10 giờ 00

Ca 2

201099

0115110286

Nguyễn Thanh

Tuyền

Nữ

07/04/1997

Tiền Giang

3

10 giờ 00

Ca 2

201100

0116130405

Lê Thị Thanh

Tưởng

Nữ

07/04/1989

Bình Thuận

3

10 giờ 00

Ca 2

201102

0116130194

Vũ Duy

Thái

Nam

08/05/1991

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201101

0117130595

Nguyễn Thanh

Thái

Nam

10/06/1988

Đăk Lăk

3

10 giờ 00

Ca 2

201103

0117130202

Mai Mạnh

Thắng

Nam

04/11/1993

Hà Nội

3

10 giờ 00

Ca 2

201104

0116130330

Lê Thị

Thanh

Nữ

28/04/1982

Thanh Hóa

3

10 giờ 00

Ca 2

201105

0115110259

Nguyễn Hữu

Thanh

Nam

17/10/1997

Bình Thuận

3

10 giờ 00

Ca 2

201106

0117130019

Nguyễn Thị Hoài

Thanh

Nữ

10/09/1994

Đắk Lắk

3

10 giờ 00

Ca 2

201107

0114110043

Nguyễn Thị Phúc

Thành

Nữ

13/11/1996

Khánh Hòa

3

10 giờ 00

Ca 2

201108

0117130084

Ngô Thị Xuân

Thảo

Nữ

05/08/1994

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201109

0116110208

Phạm Võ Việt

Thảo

Nữ

01/10/1998

Quảng Nam

3

10 giờ 00

Ca 2

201110

0117130135

Trần Thuận

Thi

Nữ

16/01/1993

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201111

0116110134

Nguyễn Hoàng Thanh

Thiên

Nam

30/10/1998

Tp.HCM

4

10 giờ 00

Ca 2

201112

0117130940

Nguyễn Thị

Thọ

Nữ

10/10/1976

Thanh Hóa

4

10 giờ 00

Ca 2

201113

0117130069

Đặng Thị Kim

Thoa

Nữ

05/10/1993

 

4

10 giờ 00

Ca 2

201114

0117130966

Ngô Thị Hoài

Thu

Nữ

06/07/1987

Huế

4

10 giờ 00

Ca 2

201115

0117130076

Tô Thị Thu

Thuận

Nữ

10/02/1993

Bà Rịa Vũng Tàu

4

10 giờ 00

Ca 2

201116

0117130735

Trần Thị

Thuận

Nữ

02/10/1984

Nghệ An

4

10 giờ 00

Ca 2

201117

0117130157

Nguyễn Đồng Đoan

Thục

Nữ

21/09/1992

Tp.HCM

4

10 giờ 00

Ca 2

201118

0117130399

Nguyễn Bích

Thuỷ

Nam

26/10/1988

Bình Dương

4

10 giờ 00

Ca 2

201120

0117130077

Đỗ Thị

Thủy

Nữ

20/02/1993

Ninh Bình

4

10 giờ 00

Ca 2

201119

0117130073

Đặng Trần Ngọc

Thủy

Nữ

01/01/1988

Đồng Nai

4

10 giờ 00

Ca 2

201122

0117130109

Vũ Thị

Thủy

Nam

06/06/1994

Đăk Lăk

4

10 giờ 00

Ca 2

201121

0116131228

Hoàng Thu

Thủy

Nữ

20/06/1979

Thanh Hóa

4

10 giờ 00

Ca 2

201125

0117130604

Lê Thị Huyền

Trang

Nữ

20/02/1995

 

4

10 giờ 00

Ca 2

201126

0117130042

Lê Trần Thị Thu

Trang

Nữ

28/04/1994

 

4

10 giờ 00

Ca 2

201127

0117130120

Nguyễn Thu

Trang

Nam

03/06/1984

Hà Nội

4

10 giờ 00

Ca 2

201124

0116130314

Lê Nguyễn Thị Thùy

Trang

Nữ

25/01/1992

Long An

4

10 giờ 00

Ca 2

201123

0117130089

Lê Hoài

Trang

Nữ

10/12/1995

Đồng Nai

4

10 giờ 00

Ca 2

201128

0115110331

Hồ Thị Tú

Trinh

Nữ

12/10/1996

Đồng Nai

4

10 giờ 00

Ca 2

201129

0117130961

Phan Thị

Trợ

Nữ

01/09/1994

Hà Tĩnh

4

10 giờ 00

Ca 2

201132

0116130252

Nguyễn Thị Hồng

Vân

Nữ

22/02/1982

Thanh Hóa

4

10 giờ 00

Ca 2

201131

0115110290

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

25/03/1997

Hải Dương

4

10 giờ 00

Ca 2

201133

0117130033

Trần Thị Thu

Vân

Nữ

20/06/1993

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201130

0117130970

Lê Thụy Quỳnh

Vân

Nữ

01/11/1994

Đồng Nai

4

10 giờ 00

Ca 2

201135

0117130128

Nguyễn Thị Huyền

Vi

Nữ

27/08/1995

Đồng Nai

3

10 giờ 00

Ca 2

201134

0117130001

Huỳnh Kiều Thúy

Vi

Nữ

01/04/1995

Bà Rịa Vũng Tàu

3

10 giờ 00

Ca 2

201136

0116130208

Nguyễn Thị Phương

Vinh

Nữ

07/11/1982

Hà Nam

4

10 giờ 00

Ca 2

201137

0116130001

Quách Thanh

Nam

04/11/1969

Bạc Liêu

4

10 giờ 00

Ca 2

201138

0117130110

Trương Thị Phước

Vui

Nữ

02/12/1995

Quảng Ngãi

4

10 giờ 00

Ca 2

201139

0117130158

Hoàng Thị

Xuyến

Nữ

19/06/1994

Đăk Lăk

4

10 giờ 00

Ca 2

201140

0117130141

Nguyễn Thị Như

Yến

Nữ

09/09/1994

Gia Lai

4

10 giờ 00

Ca 2

Tải file đính kèm: