ĐOÀN THANH NIÊN

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2019