PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253232
xuantai3009@gmail.com

QUY TRÌNH NGHĨ THAI SẢN

QUY TRÌNH NGHĨ THAI SẢN

 

Bước 1: Người lao động điền vào mẫu  xin nghỉ thai sản

Bước 2: Phòng Tổ chức báo giảm lao động nghỉ thai sản

Bước 3: Phòng Tổ chức Hành chính tính tạm số tiền trợ cấp thai sản, chuyển phòng kế hoạch tài chính tạm ứng cho người lao động (nếu người lao động đề nghị)

Bước 4: Người lao động nộp giấy khai sinh cho phòng Tổ chức Hành chính

Bước 5: Phòng Tổ chức Hành lập bảng hưởng trợ cấp thai sản báo cơ quan bảo hiểm xã hội, nhận bảng duyệt và chuyển phòng kế hoạch tài chính

Bước 6: Phòng kế hoạch tài chính chi trả cho người hưởng trợ cấp thai sản

Bước 7: Phòng Tổ chức Hành chính liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội lấy bảng quyết toán chi các chế độ BHXH, gửi phòng Kế hoạch Tài chính thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.