PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253232
xuantai3009@gmail.com

QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC

QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC

Bước 1: Cá nhân gửi lãnh đạo đơn vị đơn xin nghỉ

Bước 2: Lãnh đạo đơn vị xác nhận kế hoạch bàn giao công việc của cá nhân, và gửi về Phòng Tổ chức Hành chính

Bước 3: Phòng Tổ chức Hành chính:xem xét, trao đổi với cá nhân, và trình Hiệu trưởng phê duyệt

Bước 4: Cá nhân liên hệ các đơn vị liên quan xin xác nhận bàn giao công việc

Bước 5: Đơn vị có cá nhân xin nghỉ tiến hành chuyển khối lượng công việc cho  các cá nhân trong đơn vị đảm nhận

Bước 6: Phòng TC-KH thanh quyết toán các khoản công nợ, và khấu trừ vào Trợ cấp thôi việc của cá nhân (nếu có)

Bước 7: Phòng Tổ chức Hành chính gửi cá nhân:

Quyết định thôi việc, Trợ cấp thôi việc đã khấu trừ (nếu có)

Quyết định cử đi học hoặc nghiên cứu cho phép tạm nghỉ