PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 253232
xuantai3009@gmail.com

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

Bước

Tiến trình thực hiện

Trách nhiệm

1

Lập kế hoạch tuyển dụng:

Tháng 01 hàng năm, các đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự của năm, gửi cho Phòng Tổ chức – Hành chính để trình Hiệu trưởng.

Trưởng đơn vị

Trưởng phòng TC-HC

2

Duyệt kế hoạch và lập Hội đồng tuyển dụng:

Phòng Tổ chức – Hành chính đối chiếu các yêu cầu chung của Trường (khối lượng công tác, định hướng phát triển của đơn vị, của Trường) trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển và thành lập Hội đồng tuyển dụng.

 

Trưởng phòng TC-HC

Hiệu trưởng

3

Thông báo tuyển dụng:

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự đã được duyệt của từng đơn vị, Phòng Tổ chức – Hành chính lập kế hoạch thực hiện và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trưởng phòng TC-HC

4

Thu nhận và lập danh sách hồ sơ dự tuyển:

- Kiểm tra, thu nhận hồ sơ đạt yêu cầu theo thông báo tuyển dụng

-  Lập danh sách trích ngang người dự tuyển

TP. TC-HC

Chuyên viên tổ chức

 

 

5

Xét tuyển:  30 – 40 ngày sau khi thông báo tuyển dụng

-       Vòng 1:

Phòng Tổ chức – Hành chính: phối hợp với đơn vị có nhu cầu tuyển lao động xem xét, kiểm tra, phân loại hồ sơ, đề nghị danh sách những người dự tuyển được tham gia phỏng vấn và trình Hiệu trưởng ký duyệt.

Thông báo qua bưu điện (hoặc điện thoại) và trên trang Web của Trường cho người được tham gia phỏng vấn biết thời gian, địa điểm, hình thức phỏng vấn.

-       Vòng 2: 

  • Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ:

Đơn vị tuyển dụng tổ chức phỏng vấn và kiểm tra trình độ của người dự tuyển về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến chức danh dự tuyển.

  • Phỏng vấn:

Tổ phỏng vấn gồm Hội đồng xét tuyển (Hiệu trưởng, đại diện phòng Tổ chức – Hành chính, đại diện đơn vị tuyển nhân sự) và chuyên gia tư vấn (nếu có).

  • Tổng hợp kết quả:

Phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp các ý kiến đánh giá qua phỏng vấn, kiểm tra chuyên môn trình Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết định.

 

 

 

Trưởng phòng TC-HC

Hiệu trưởng

 

Chuyên viên tổ chức

 

 

Trưởng phòng TC-HC, 

Trưởng đơn vị

Trưởng Bộ môn

 

 

Hội đồng xét tuyển và chuyên gia tư vấn

 

6

Thông báo kết quả - Ký hợp đồng làm việc:

15 ngày sau khi xét tuyển xong.

-       Phòng Tổ chức – Hành chính:

Chuẩn bị hợp đồng lao động; niêm yết công khai danh sách trúng tuyển tại nơi nhận hồ sơ, gởi thông báo cho đơn vị và người dự tuyển (theo địa chỉ người dự tuyển đã đăng ký) biết kết quả xét tuyển dụng; gởi giấy báo (hoặc qua điện thoại) và đưa lên trang Web trường để người được tuyển dụng biết các yêu cầu về bổ túc hồ sơ, ngày ký hợp đồng làm việc chính thức.

-       Người trúng tuyển:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển, đến Phòng Tổ chức – Hành chính hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển như quy định, và xuất trình; ký Hợp đồng làm việc; khai lý lịch cán bộ viên chức. Nếu có lý do chính đáng, người được tuyển dụng có thể làm đơn xin gia hạn thời gian nhận việc, nhưng thời gian xin gia hạn không được quá 15 ngày.

-       Hiệu trưởng:

Ký hợp đồng làm việc cho những người được tuyển.

 

 

Trưởng phòng TC-HC

Chuyên viên tổ chức

 

 

 

 

Người được tuyển dụng

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng