Trung tâm Thí nghiệm - Thực Hành

Khu U - Trường ĐH Công nghệ Miền Đông
02516.284.555

LỊCH THI HỌC PHẦN KỲ THI PHỤ THỰC HÀNH THÁNG 08 (DÀNH CHO CÁC LỚP SẮP TỐT NGHIỆP)

Sinh viên xem danh sách thi (tại đây)