Trung tâm Thí nghiệm - Thực Hành

Khu U - Trường ĐH Công nghệ Miền Đông
02516.284.555

LỊCH THI KỲ THI PHỤ THÁNG 8 CÁC MÔN THỰC HÀNH

Xem lịch thi thực hành kỳ thi phụ (TẠI ĐÂY)

Tải file đính kèm: