KẾT QUẢ THI, CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018 (NGÀY THI 13/06/2018)

         

                    KẾT QUẢ THI, CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

                                                    NGÀY THI 13/06/2018

 

STT

Số báo
 danh

Họ đệm

Tên

Phái

Điểm số

Điểm chữ

 Ghi chú

1

181001

Võ Kim Hồng

Anh

Nữ

 9,0

Chín, không

 

2

181002

Trần Thị

Cương

Nữ

 5,0

Năm, không

 

3

181003

Trịnh Quang

Cường

Nam

 9,5

Chín, năm

 

4

181004

Vũ Mạnh

Cường

Nam

 6,0

Sáu, không

 

5

181005

Lê Viết

Đảng

Nam

 9,0

Chín, không

 

6

181006

Nguyễn Ngọc

Đức

Nam

 6,0

Sáu, không

 

7

181007

Vũ Minh

Đức

Nam

 9,5

Chín, năm

 

8

181008

Nguyễn Thị Thu

Hảo

Nữ

 6,0

Sáu, không

 

9

181009

Trần Công

Hoàng

Nam

 8,5

Tám, năm

 

10

181010

Nguyễn Mộng Cẩm

Hường

Nữ

 5,0

Năm, không

 

11

181011

Nguyễn Thị

Lan

Nữ

 6,5

Sáu, năm

 

12

181012

Lại Thị Ngọc

Linh

Nữ

 7,0

Bảy, không

 

13

181013

Lê Hoàng Khánh

Linh

Nữ

 6,0

Sáu, không

 

14

181014

Ngụy Thị

Mai

Nữ

 9,5

Chín, năm

 

15

181015

Trần Thái Quỳnh

Mỵ

Nữ

 6,0

Sáu, không

 

16

181016

Nguyễn Trung

Nguyên

Nam

 5,5

Năm, năm

 

17

181017

Lê Thị Hoài

Nhi

Nữ

 8,0

Tám, không

 

18

181018

Nguyễn Thị Hồng

Phúc

Nữ

 8,0

Tám, không

 

19

181019

Võ Thị Hồng

Phúc

Nữ

 6,0

Sáu, không

 

20

181020

Nguyễn Thị Thảo

Phương

Nữ

 7,5

Bảy, năm

 

21

181021

Dương Tú

Quỳnh

Nữ

 9,5

Chín, năm

 

22

181022

Nguyễn Thị

Quỳnh

Nữ

 6,0

Sáu, không

 

23

181023

Lê Thị Minh

Tâm

Nữ

 8,5

Tám, năm

 

24

181024

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Nữ

 5,5

Năm, năm

 

25

181025

Vũ Xuân

Thu

Nữ

10,0 

Mười, không

 

26

181026

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

 9,0

Chín, không

 

27

181027

Lý Thanh

Thúy

Nữ

 10,0

Mười, không

 

28

181028

Nguyễn Thị Ngọc

Thủy

Nữ

 6,5

Sáu, năm

 

29

181029

Trần Thanh

Trà

Nữ

 9,0

Chín, không

 

30

181030

Nguyễn Thị

Trang

Nữ

 10,0

Mười, không

 

31

181031

Nguyễn Huỳnh Thiện

Trí

Nam

 9,5

Chín, năm

 

32

181032

Lê Thị Thùy

Trinh

Nữ

 5,5

Năm, năm

 

33

181033

Vũ Nhật Thanh

Vy

Nữ

 9,0

Chín, không

 

34

181034

Trần Kim

Phụng

Nữ

 6,5

Sáu, năm

 

35

181035

Cao Thị Thùy

Dương

Nữ

 5,5

Năm, năm