THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIN HỌC KHÓA MỚI

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học - ĐH Công nghệ Miền Đông trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký khóa Tin học như sau:

1/ Lớp THB006

- Ngày khai giảng: 31/07/2018

- Lịch học: Thứ 3 & Thứ 4

- Thời gian học: 8h00 - 11:00 & 13h30 - 16h00

- Địa điểm học: Phòng CNTT-01 trường Đại học Công nghệ Miền Đông

2/ Lớp THB007

Ngày khai giảng: dự kiến khai giảng 23/08/2018

Lịch học: Thứ 5 & T6

Thời gian học: 8h00 - 11:00 & 13h30 - 16h00

Địa điểm học: Phòng CNTT-01 trường Đại học Công nghệ Miền Đông

3/ Lớp THB008

- Ngày khai giảng: 28/07/2018

- Lịch học: Thứ 7 & Chủ Nhật

- Thời gian học: 8h00 - 11:00 & 13h30 - 16h00

- Địa điểm học: Phòng CNTT-01 trường Đại học Công nghệ Miền Đông

4/ Lớp THB009

Ngày khai giảng: 8/09/2018

Lịch học: Thứ 7 & Chủ Nhật

Thời gian học: 8h00 - 11:00 & 13h30 - 16h00

Địa điểm học: Phòng CNTT-01 trường Đại học Công nghệ Miền Đông