BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

KP Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
0966726965
KTX@mut.edu.vn

Thông báo về việc kết thúc thời gian ở Ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018 và đăng ký ở Ký túc xá năm học 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/TB-BQLKTX-ĐHCNMĐ

                   Đồng Nai, ngày 22 tháng 06 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc kết thúc thời gian ở Ký túc xá học kỳ II năm học 2017-2018 và

đăng ký ở Ký túc xá năm học 2018-2019

 

            Căn cứ lịch nghỉ hè của Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông, sinh viên nghỉ hè từ ngày 15/07/2018 đến ngày 13/08/2018. Ban Quản lý Ký túc xá (KTX) thông báo đến toàn thể sinh viên nội trú KTX, như sau:

           Trước hết, Giám đốc KTX biểu dương tinh thần của các em sinh viên nội trú KTX Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông : Các em đã chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường và của KTX, đảm bảo về an ninh trật tự trong KTX, có tinh thần bảo vệ tài sản của nhà trường, tiết kiệm điện nước, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy của nhà trường. 

           Ban Quản lý KTX thông báo việc trả phòng năm học cũ và đăng ký ở nội trú KTX năm học 2018-2019 và thanh toán tiền chưa hoàn thành trong năm học 2017-2018.

       + Sinh viên ở KTX làm thủ tục trả chỗ và thanh toán tiền phòng, tiền điện và phí vệ sinh môi trường trước ngày 30/06/2018. Đa số sinh viên đã thanh toán đầy đủ các khoản quy định của nhà trường. Tuy nhiên, còn một số sinh viên chưa thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản phí theo qui định của nhà trường thì phải nộp chậm nhất vào ngày 30/06/2018.

        + Sinh viên có nhu cầu ở tiếp trong KTX của Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông trong thời gian hè và năm học 2018-2019, sinh viên đăng kí theo nhóm từ 10 đến 12 bạn ( nam ở với nam, nữ ở với nữ theo giới tính trong giấy khai sinh), nếu phòng dưới 10 sinh viên  sẽ bố trí dồn phòng theo hướng dẫn của Ban Quản lý KTX.

         + Ưu tiên giải quyết cho những sinh viên nhập học năm học 2018-2019 ở KTX, và những sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy định của KTX Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông và sinh viên đăng ký đúng thời gian quy định và có đơn xác nhận của phòng Quản lý sinh viên (mẫu có in sẵn,liên hệ sdt 0966726965 để nhận).

         + Thời gian đóng phí KTX năm học 2018-2019: Sinh viên đóng phí KTX học kỳ I năm học 2018-2019 từ 01/09/2018 đến hết ngày 05/09/2018 cho thầy Quân. Phí ở KTX học kỳ I năm học 2018-2019  thu 5 tháng ( từ 01/09/2018 đến 30/01/2019). Sinh viên đóng tiền điện hàng tháng theo chỉ số điện kế sử dụng thực tế của phòng.

        Mọi vấn đề cần giải đáp vui lòng liên hệ: Ban quản lý KTX, phòng 107 KTX C1. Điện thoại liên hệ: 0966.726.965.

        Vậy Ban Quản lý  Ký túc xá thông báo để sinh viên biết và thực hiện đúng thời gian quy định.

Ban Quản lý Ký túc xá