Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

LỊCH THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 02 NĂM 2018  

 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO

LỊCH THI ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 02 NĂM 2018  

HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUI

 

Ngày thi:    26/08/2018

Thời gian:  9h00- 11h00

 

NGÀY

CA

LỚP

CƠ SỞ

PHÒNG THI

Chủ Nhật

(26/08/2018)

Sáng

0115133

0115138

Dầu Giây

 

P.402, 404, 406, 408, 411

(Dãy nhà A1)

 

Ghi chú:  Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 30 phút.

                 Sinh viên mang theo giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân.

                 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

ThS. Phạm Thành Trung