THÔNG BÁO LỊCH HỌC ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA- LIÊN THÔNG

 

Trường Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học

THÔNG BÁO

   LỊCH HỌC ANH VĂN CHUẨN ĐẦU RA- LIÊN THÔNG

Từ ngày:  14/004      Đến ngày:  19/05/2018 

Lịch thi dự kiến: 28/07/2018

 

Ngày

Ca

Lớp

Cơ sở

 

Giảng viên

Thứ 7

 

 

Sáng + Chiều

0115138

C. Trang

Biên Hòa

 

ThS. Phạm Thành Trung

Thứ 7

 

 

Sáng+ Chiều

0115135

A. Đào

Dầu Giây

ThS. Vũ Ngọc Dương

 

Ghi chú: Dự kiến thứ 7 học môn Tin Học