DANH SÁCH SINH VIÊN (dự kiến) THAM GIA KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT 3 NĂM 2019

 

                                DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI (DỰ KIẾN)

KỲ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT 3 NĂM 2019

       NGÀY THI DỰ KIẾN: 02/11/2019 ; GIỜ THI: 10 GIỜ 30 ; THỜI GIAN THI: 75 PHÚT

 

Ghi chú: 

                - Sinh viên đóng lệ phí theo quy định tại phòng Kế hoạch - Tài chính (trước ngày 20/10/2019)

                - Sinh viên theo dõi lịch thi kiểm tra trên cổng thông tin sinh viên

                - Sinh viên (bắt buộc) mang theo CMND, Thẻ sinh viên khi vào phòng thi

                - Sinh viên tự chủ động chuẩn bị kiến thức cho kỳ kiểm tra.

                - Những sinh viên không có tên sẽ tham gia Kiểm tra, khảo sát những (đợt sau).

* Danh sách dự thi:

STT

SBD

Ho

Ten

Phai

NgaySinh

NoiSinh

PhongThi

GioThi

CaThi

1

193002

Nguyễn Nhật Thanh

An

Nữ

26/06/1994

Bình Thuận

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

2

193001

Hoàng Bảo

An

Nam

31/01/1997

Bình Phước

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

3

193003

Hoàng Thị Hồng

Anh

Nữ

10/04/1986

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

4

193004

Lê Tuấn

Anh

Nam

15/10/1996

Bình Phước

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

5

193005

Nguyễn Thị Phương

Anh

Nữ

11/08/1993

Lâm Đồng

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

6

193006

Nguyễn Thị Trâm

Anh

Nữ

08/08/1997

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

7

193007

Nguyễn Võ Thế

Anh

Nam

25/03/1981

Đồng Tháp

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

8

193008

Đoàn Thị

Ánh

Nữ

29/02/1992

Quảng Ninh

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

9

193009

Thân Văn

Cường

Nam

12/05/1997

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

10

193011

Lê Ngọc Bảo

Châu

Nữ

08/08/1997

Khánh Hòa

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

11

193012

Lê Thị Ngọc

Châu

Nữ

29/05/1997

Lâm Đồng

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

12

193010

Đoàn Minh

Châu

Nam

02/12/1995

TP. Hồ Chí Minh

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

13

193013

Vũ Đình

Chiến

Nam

23/05/1976

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

14

193014

Đào Văn

Chung

Nam

26/10/1986

Thái Bình

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

15

193015

Nông Văn

Duẩn

Nam

31/12/1985

Tuyên Quang

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

16

193017

Lê Thị Tuyết

Dung

Nữ

01/11/1979

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

17

193016

Đỗ Thị Ánh

Dung

Nữ

10/10/1979

Kiên Giang

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

18

193018

Ngũ Thị Thùy

Dương

Nữ

12/05/1978

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

19

193019

Nguyễn Thị

Dương

Nữ

27/01/1986

Thanh Hóa

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

20

193020

Mai Thị Kim

Đào

Nữ

14/06/1987

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

21

193023

Võ Thành

Đạt

Nam

20/03/1995

Ninh Thuận

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

22

193021

Hồ Tiến

Đạt

Nam

03/03/1998

Quảng Trị

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

23

193022

Nguyễn Đức

Đạt

Nam

08/09/1986

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

24

193024

Tơrninh Ya

Đông

Nam

02/02/1998

Lâm Đồng

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

25

193025

Nguyễn Tấn

Đức

Nam

06/04/1989

Ninh Thuận

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

26

193026

Lê Thị Hương

Giang

Nữ

06/07/1997

TP. Hồ Chí Minh

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

27

193027

Nguyễn Thị

Giang

Nữ

15/10/1975

Hà Nội

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

28

193028

Hồ Đinh Ngọc

Nữ

04/11/1998

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

29

193029

Dương Thị Hoàng

Hải

Nữ

07/02/1998

Bình Dương

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

30

193030

Lê Thị

Hải

Nữ

15/03/1985

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

31

193031

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

20/03/1993

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

32

193032

Chu Thị

Hanh

Nữ

10/07/1984

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

33

193033

Bùi Thị Như

Hạnh

Nữ

20/04/1981

TP. Hồ Chí Minh

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

34

193034

Lương Thị

Hạnh

Nữ

16/08/1993

TP. Hồ Chí Minh

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

35

193035

Nguyễn Thị

Hạnh

Nữ

10/02/1981

Tiền Giang

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

36

193036

Hà Dương

Hào

Nam

19/08/1974

Bình Dương

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

37

193037

Nguyễn Vũ

Hảo

Nam

28/09/1994

Vĩnh Long

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

38

193038

Lại Thị Ngọc

Hân

Nữ

01/01/1983

TP. Hồ Chí Minh

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

39

193039

Hà Thị

Hiền

Nữ

11/09/1988

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

40

193040

Trương Trọng

Hiếu

Nam

27/07/1982

Thanh Hóa

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

41

193041

Nguyễn Thị Hồng

Hoa

Nữ

10/01/1983

Đồng Nai

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

42

193042

Trần Ngọc

Hòa

Nữ

27/03/1992

Sóc Trăng

1

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

43

193043

Nguyễn Thị

Hoài

Nữ

29/10/1985

Bình Phước

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

44

193044

Bùi Thị

Hồng

Nữ

16/08/1990

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

45

193045

Vũ Thị

Huệ

Nữ

18/03/1989

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

46

193046

Lê Thị

Huê

Nữ

24/04/1986

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

47

193047

Hồ Hữu

Hùng

Nam

20/01/1996

Nghệ An

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

48

193048

Đặng Thị Thanh

Huyền

Nữ

22/07/1993

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

49

193049

Nguyễn Thị Thu

Hường

Nữ

03/12/1974

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

50

193050

Tôn Nữ Ngọc

Kiều

Nữ

09/02/1977

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

51

193051

Mai Tuyền Bảo

Khanh

Nữ

16/04/1993

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

52

193052

Nguyễn Thị Bảo

Khuyên

Nữ

17/05/1987

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

53

193053

Đào Thị Thùy

Linh

Nữ

05/09/1966

Bình Định

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

54

193054

Hồ Thị Mộng

Linh

Nữ

01/09/1982

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

55

193055

Huỳnh Hoài

Linh

Nam

22/10/1991

Sóc Trăng

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

56

193056

Nguyễn Thị Thùy

Linh

Nữ

11/06/1992

Đồng Tháp

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

57

193057

Đạt Quang

Luyến

Nam

06/04/1989

Ninh Thuận

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

58

193058

Nguyễn Thùy

Luynh

Nữ

21/04/1993

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

59

193059

Phạm Thị Tuyết

Mai

Nữ

06/01/1983

Bà Rịa-Vũng Tàu

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

60

193061

Nguyễn Hứu Hoài

Na

Nữ

26/02/1990

Bình Thuận

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

61

193060

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

30/12/1989

Quảng Nam

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

62

193062

Nguyễn Thị Thanh

Nga

Nữ

18/07/1981

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

63

193063

Hoàng Thị Kim

Ngân

Nữ

24/09/1997

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

64

193064

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Nữ

28/02/1997

Long An

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

65

193066

Nguyễn Thị Thái

Ngọc

Nữ

16/02/1970

Thừa Thiên-Huế

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

66

193065

Đỗ Thị Hà

Ngọc

Nữ

23/10/1988

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

67

193067

Nguyễn Thị

Nguyệt

Nữ

09/10/1994

Nam Định

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

68

193112

Võ Thanh

Nhân

Nam

15/10/1992

Tiền Giang

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

69

193068

Ngô Thị Hồng

Nhi

Nữ

13/06/1986

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

70

193069

Nguyễn Thị Tuyết

Nhi

Nữ

17/05/1998

Bình Dương

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

71

193070

Đặng Thị Huỳnh

Nho

Nữ

14/10/1989

Bến Tre

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

72

193071

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

Nữ

29/10/1981

Bình Định

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

73

193072

Đoàn Thị Kim

Oanh

Nữ

31/10/1957

TP. Hồ Chí Minh

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

74

193073

Vũ Thị Thúy

Oanh

Nữ

30/11/1985

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

75

193074

Nguyễn Minh

Phúc

Nam

22/03/1997

Đồng Nai

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

76

193075

Nguyễn Kim

Phụng

Nữ

25/07/1966

 

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

77

193076

Trần Tấn

Phụng

Nam

24/03/1976

An Giang

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

78

193077

Lê Thị

Phượng

Nữ

20/07/1993

Bình Phước

2

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

79

193078

Phạm Thị

Phượng

Nữ

00/00/1969

Đồng Tháp

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

80

193079

Hoàng Thanh

Phương

Nữ

29/06/1981

Cần Thơ

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

81

193080

Trịnh Duy

Quang

Nam

21/12/1997

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

82

193081

Đinh Trọng

Quỳnh

Nam

10/06/1998

Hà Tĩnh

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

83

193083

Phạm Ngọc

Sơn

Nam

18/09/1991

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

84

193082

Phạm Bắc

Sơn

Nam

21/05/1997

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

85

193084

Hà Thị

Sự

Nữ

20/11/1992

Thanh Hóa

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

86

193085

K'

Tấn

Nam

25/10/1998

Lâm Đồng

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

87

193086

Lê Minh

Tân

Nam

03/08/1991

Tây Ninh

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

88

193087

Nguyễn Thành

Tân

Nam

07/09/1991

TP. Hồ Chí Minh

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

89

193088

Nguyễn Thị

Tịnh

Nữ

06/08/1990

TP. Hồ Chí Minh

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

90

193089

Võ Thị Ánh

Tuyết

Nữ

14/07/1986

Quảng Bình

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

91

193090

Nguyễn Thị

Thái

Nữ

06/12/1969

Hà Nội

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

92

193091

Trần Thị Như

Thắm

Nữ

23/12/1990

An Giang

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

93

193092

Võ Ngọc Huyền

Thanh

Nữ

22/01/1993

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

94

193093

Trần Thị Thu

Thảo

Nữ

08/01/1993

Bình Dương

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

95

193094

Phạm Hoàng

Thông

Nam

27/05/1997

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

96

193095

Tống Thị

Thu

Nữ

10/08/1973

Bến Tre

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

97

193096

Hồ Thị

Thuận

Nữ

05/10/1973

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

98

193097

Đào Thị Thanh

Thủy

Nữ

19/05/1998

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

99

193098

Đỗ Thị Mộng

Thư

Nữ

09/09/1993

Tiền Giang

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

100

193099

Lê Thị Anh

Thư

Nữ

26/02/1977

Bến Tre

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

101

193100

Nguyễn Thị

Trang

Nữ

07/07/1997

Ninh Bình

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

102

193101

Trần Thị Thu

Trang

Nữ

03/03/1985

Đồng Tháp

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

103

193102

Trần Thị Thanh

Trâm

Nữ

21/09/1998

Ninh Thuận

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

104

193103

Hồ Hữu

Trí

Nam

20/10/1971

Gia Lai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

105

193104

Bùi Thị

Trinh

Nữ

12/02/1987

Bà Rịa-Vũng Tàu

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

106

193106

Phạm Thị Ánh

Vân

Nữ

08/09/1987

Hà Nam

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

107

193107

Trần Thị Hồng

Vân

Nữ

10/06/1992

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

108

193105

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

10/11/1983

Thanh Hóa

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

109

193108

Phùng Minh

Nam

07/10/1990

Đồng Nai

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

110

193109

Phùng Tuấn

Nam

27/07/1998

Hà Tĩnh

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

111

193110

Nguyễn Ngọc Thùy

Vy

Nữ

17/08/1984

 

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

112

193111

Vũ Thị Bạch

Xâm

Nữ

10/08/1983

 

3

Lúc 10 giờ 30

Ca 1

Tải file đính kèm: