Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

QL1A, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
02516.554.777
hangophuong2012@gmail.com

KẾT QUẢ MIỄN TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 01

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

                    DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC VÀ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC - ĐỢT 01

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Loại văn bằng/Chứng chỉ

Ngành

Hệ đào tạo/

Điểm

Đơn vị cấp

Ngày cấp

1

Đỗ Thị Thu Diễm

25/5/1988

Tp.HCM

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin nâng cao

 

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

20/10/2017

2

Trương Thị Ngọc Dung

12/9/1971

Tp.HCM

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

6/6/2018

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

17/9/1983

Tp.HCM

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG.HCM

17/4/2018

4

Lâm Thị Hiền

1982

Đồng Tháp

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

6/6/2018

5

Trần Thanh Hoang

19/7/1968

Tây Ninh

Bằng cử nhân

Công nghệ thông tin

Đào tạo từ xa qua mạng

ĐH Công nghệ thông tin

26/03/2011

6

Võ Duy Hoàng

16/10/1983

Quảng Ngãi

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

10/7/2018

7

Trần Thị Minh Hồng

26/6/1975

Sài Gòn

Cử nhân Cao đẳng

Tin học

Chính quy

ĐH Bách Khoa Hà Nội

8/5/2001

8

Nguyễn Văn Hưng

12/5/1987

Phú Yên

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

6/6/2018

9

Nguyễn Lê Thanh Khoa

20/3/1978

Ninh Thuận

Trung cấp

Kỹ thuật viên

Tin học

Trường ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM

10/8/2003

 

Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Mạng máy tính

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên DDHQG Tp.HCM

18/10/2004

 

Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Mạng máy tính

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên DDHQG Tp.HCM

7/3/2006

10

Mai Thị Cẩm Linh

5/2/1982

Tây Ninh

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

6/6/2018

11

Võ Thuận Minh

1/10/1968

Sài Gòn

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

6/6/2018

12

Nguyễn Đặng Quỳnh

21/01/1992

Đắk Lắk

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

10/7/2018

13

Cao Sơn Tính

28/3/1972

Tp.HCM

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

10/7/2018

14

Trần Thị Cẩm Tú

4/8/1985

 

Trung cấp

Thiết kế và Quản lý Web

Chính quy

Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM

8/10/2010

15

Nguyễn Thị Vũ Tú

10/9/1987

 

Bằng nghề

Kỹ thuật tin học Ứng dụng

 

Trường Trung cấp nghề Nhân đạo

8/11/2007

16

Nguyễn Thị Hồ Thủy

17/4/1985

Tiền Giang

Bằng Trung học chuyên nghiệp

Tin học

 

Trường Trung học Tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam

19/8/2005

17

Bùi Thị Thanh Tuyền

20/6/1988

Đồng Nai

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

24/7/2018

18

Hồ Ngọc Thanh

23/6/1987

Đồng Nai

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

24/7/2018

19

Bùi Kim Xa

26/7/1992

 

Bảng điểm

Ngành Tin học

 

ĐH Bạc Liêu

03/11/2014

20

Nguyễn Thanh Duy An

19/03/1991

 

Bảng điểm

Ngành Tin học

 

ĐH Bạc Liêu

03/11/2014

21

Phạm Quan Sang

01/06/1987

Tp.HCM

Chứng chỉ

Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

 

Trung tâm Phát triển CNTT-Trường ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM

24/7/2018

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                               (đã ký)

                                                                                                                     NGND.GS.TS. TRƯƠNG GIANG LONG