KẾT QUẢ MIỄN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 01

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

DANH SÁCH SINH VIÊN MIỄN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA - ĐỢT 01

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Loại văn bằng/Chứng chỉ

Hệ đào tạo/

Điểm

Đơn vị cấp

Ngày cấp

1

Lữ Thị Bình Châu

15/11/1975

Đồng Nai

Cử nhân Ngữ văn Anh

Chính quy

ĐH Lạc Hồng

30/10/2008

2

Lê Kiều Phương Linh

1976

Tp.HCM

Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh

Từ xa

ĐH Ngoại ngữ

23/7/1999

3

Võ Thuận Minh

1/10/1968

Gia Định

Cử nhân Ngoại ngữ

Tại chức

ĐH Ngoại ngữ Hà Nội

3/01/1998

4

Trịnh Thị Bích Ngọc

24/4/1975

Đồng Nai

Cử nhân Khoa học – Anh văn

Tại chức

Đại học Đà Lạt

10/5/2007

5

Trầm Mỹ Phương

14/9/1992

Tp.HCM

Cử nhân Ngữ văn Anh

Vừa làm vừa học

ĐH Khoa học xã hội &Nhân văn ĐHQG Tp.HCM

12/8/2016

 

                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                                   NGND.GS.TS. TRƯƠNG GIANG LONG