THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v: Xét miễn chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh đối với sinh viên chính quy các ngành

 

Căn cứ Quy định của trường về áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy, nhà trường thông báo quy định về việc miễn học và thi Tiếng Anh và Tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên Đại học chính quy, cụ thể như sau:

 1. Các văn bằng, chứng chỉ được miễn
 1. 1.Văn bằng tốt nghiệp ngành ngoại ngữ
 • Bằng tốt nghiệp đại học, Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh (không phân biệt loại hình đào tạo);

2. Văn bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

 • Bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc lĩnh vực ngành Công nghệ thông tin (không phân biệt loại hình đào tạo);

3. Các loại chứng chỉ:

a/ Chứng chỉ tiếng Anh:

 • Bảng điểm (hoặc bản sao giấy chứng nhận điểm thi) tiếng Anh quốc tế TOEIC (ETS cấp) >= 450, IELTS>= 4.5, TOFLE iBT >= 45.
 • Chứng chỉ tiếng Anh B1 chuẩn Châu Âu (PET): do Viện khảo thí Đại học Cambridge, Anh cấp.
 • Chứng chỉ tiếng Anh B1 của Bộ GD&ĐT: do 10 trường Đại học Việt Nam được Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp phép khảo thí và cấp chứng chỉ:
 1. Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ - ĐHQG HN
 2. Trường Đại học Sư phạm 1 – ĐHQGHN
 3. Trường ĐH Hà Nội
 4. Trường ĐH Thái Nguyên
 5. Trường ĐH Vinh
 6. Trường ĐH Huế
 7. Trường ĐH Đà Nẵng
 8. Trường ĐH Sư phạm Tp.HCM
 9. Trường ĐH Cần Thơ
 10. Trung tâm SEAMEO RETRAC - TpHCM

b/ Chứng chỉ Tin học:

 • Những chứng chỉ Tin học trong thời hạn 02 năm kể từ  ngày cấp sẽ phải tham gia đợt thi kiểm tra thực hành bắt buộc do nhà trường tổ chức. Nếu sinh viên đạt yêu cầu quy định của nhà trường, sinh viên sẽ được công nhận miễn học và thi Tin học chuẩn đầu ra.
 • Những chứng chỉ Tin học quá thời hạn 02 năm kể từ  ngày cấp sẽ phải học và thi Tin học chuẩn đầu ra theo quy định tại Trường.

Lệ phí thi kiểm tra thực hành: 300,000 đồng

*Ghi chú:

Khi nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ, yêu cầu sinh viên mang theo bản chính để nhà trường đối chiếu. Nhà trường sẽ tổng hợp và kiểm tra tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ của sinh viên để xét miễn học phần chuẩn đầu ra tại trường.

II. Địa điểm nộp văn bằng, chứng chỉ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Công nghệ Miền Đông (Khu U)

Cô Ngô Phương Hà

Điện thoại: 0251 6273 777

Email: hangophuong2012@gmail.com

 

GIÁM ĐỐC TTNN-TH

(đã ký)

ThS. Phạm Thị Tuyết