Quyết định công nhận trúng tuyển và nhập học các ngành Đại học chính quy

- Đại học chính quy, năm 2014 (Xem chi tiết tại đây)
- Đại học chính quy, năm 2015 (Xem chi tiết tại đây)
- Đại học chính quy, năm 2016 (Xem chi tiết tại đây)
- Đại học chính quy, năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)