🌸

Thư viện
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tại Nhà trường, Trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức tập trung tại Nhà trường và dừng tổ chức thi theo hình thức trực tuyến.

LỊCH THI KỲ THI PHỤ THÁNG 11/2021

Sinh viên gặp vướng mắc về lịch thi Kỳ thi phụ tháng 11/2021, vui lòng liện hệ về Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng qua số điện thoại 02513.772.667 (bấm số 3) (giờ hành chính) để được hỗ trợ. Trân trọng!

KẾT QUẢ XÉT ĐƠN KỲ THI PHỤ THÁNG 11/2021

Sinh viên thắc mắc về kết quả xét đơn đăng ký tham gia Kỳ thi phụ tháng 11/2021, vui lòng liện hệ về Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng qua số điện thoại 02516.273.777 (giờ hành chính) để được giải đáp. Trân trọng!

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KỲ THI PHỤ CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Căn cứ tình hình thực tế tại nhà trường, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng thông báo đến tất cả sinh viên của nhà trường về việc tổ chức kỳ thi phụ các học phần lý thuyết như sau:

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 153/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 154/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT