Ban Giám hiệu

 

 

Hiệu trưởng      

PGS.TS. Phạm Văn Song             

 

Tel: +84919128686

Email: song.pv@mut.edu.vn         

 

 

 

Lý lịch khoa học (PDF 1.61MB)

 

 

 

 

                                  

Phó hiệu trưởng      

TS. Vũ Thị Phương Anh             

 

Tel: +84936086863

Email: anhvtp@nhg.vn         

   


Phó hiệu trưởng

     

TS. Nguyễn Đình Chiến             

 

Tel: +84903943117

Email: chien.nd@mut.edu.vn         

 

 

   

 

 

 

 

×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinh@mut.edu.vn Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển