🌸

Thư viện
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM 2022 (NGÀY 06.03.2022)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM 2022 (NGÀY 06.03.2022)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 01/2022 (DỰ KIẾN)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 01/2022 (DỰ KIẾN)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 02 NĂM 2021 (Dự kiến)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 02 NĂM 2021 (Dự kiến)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 03/2021 (DỰ KIẾN)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 03/2021 (DỰ KIẾN)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2021, tổ chức ngày 11/12/2021

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2021, tổ chức ngày 11/12/2021

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT